Hartelijk dank voor de massale steun op 30 januari.


Hartelijk dank voor de steun die we hebben gekregen!

Hierbij danken we iedereen voor de massale steun die we hebben gekregen bij de raadsvergadering van 30 januari 2020 van de Gemeente Heumen.Veel mensen hebben gehoor gegeven aan onze oproep, hulde! Het was een rumoerige vergadering waarvoor veel belangstelling was, niet alleen uit Malden maar ook uit Nijmegen. Helaas kon een aantal mensen niet meer naar binnen omdat zowel de Raadszaal als de Burgerzaal vol zat. In ieder geval is het duidelijk dat veel mensen betrokken en bezorgd zijn.

Er waren zes personen die inspraken, waaronder onze werkgroep Link volledige tekst. De werkgroep gaf aan dat zonne-energie een realistisch alternatief is voor windmolens en riep de raad op om pal te staan voor de belangen en het welzijn van de inwoners van haar gemeente.

De raad heeft het amendement van CDA, D66 en Groen Links om eerst onderzoek te doen verworpen Link verworpen amendement.  Daar is de werkgroep blij mee. Het amendement van DGH, PvdA en VVD waarbij kaders worden vastgesteld voor het vervolgtraject werd aangenomen Link aangenomen amendement DGH. De werkgroep is tevreden met het besluit van de raad op 30 januari 2020.

Het aangenomen amendement stelt o.a. de volgende kaders voor het opstellen van het koersdocument:
  • een maximale hoogte van 150 m voor windmolens en een minimale afstand van 1000 m tot de (geplande) rand van een woonkern
  • volgorde van prioritering: eerst  waterkracht en zonne-energie, daarna pas wind 
  • ook kijken naar open komgebied C
We zijn ons ervan bewust dat we er nog niet zijn en dat we de ontwikkelingen scherp in de gaten moeten houden!

Wij zullen ons blijven inspannen om erop toe te zien dat het college van B&W het besluit uitvoert met inachtneming van het aangenomen amendement.

We gaan verder het met het onderhouden van contacten met de gemeentefracties en het nader onderzoeken van de rol van de provincie. Immers één van de belangrijkste argumenten van het college tegen het amendement was dat de provincie de A73 kon aanwijzen voor windmolens, waarna de gemeente er geen invloed meer op heeft. De provincie heeft echter eerder aangegeven dat in dat geval draagvlak bij de omwonenden van groot belang is, en dat draagvlak is er nu niet voor hoge windmolens. Verder onderzoeken we de effecten van windturbines op de prijzen van huizen en de doorstroming op de huizenmarkt.


De werkgroep Jachthuis Malden

Reacties