Documenten

Op deze pagina vindt u overige documenten die betrekking hebben op de verduurzamingsplannen. Verder staat onderaan relevante informatie over windmolens

Binnen de gemeente

Raadsvoorstel ter besluitvorming in de vergadering van 30 januari 2020: link
Als dit voorstel wordt aangenomen, dan heeft B&W carte blanche om windmolens van 240 m hoogte langs de A73 te plaatsen. Zie onze flyer met de oproep om naar  de gemeenteraadsvergaderingen te komen

Brief van de gemeente aan de bewoners die een zienswijze hebben ingediend: link
De gemeente geeft aan dat ze de zienswijzen zal verwerken, maar tegelijkertijd gaat zij verder met de oorspronkelijke plannen zoals die in de visie stonden.

Samenvatting adviesrapport Royal Haskoning DHV: link
Voorstel van onderzoeksbureau aan gemeente over geschikte plekken voor windmolens en zonnevelden. De gemeente gaf vooraf als opdracht mee, dat in het rapport enkele locaties buiten elke vorm van discussie moesten blijven.

Ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie: link
Het rapport resulteert in de Lokale routekaart naar klimaatneutraal Heumen in 2050, waarbij gebied A vlakbij de woonwijk Jachthuis alle lasten draagt.

Raadsmededeling Besluitvorming ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie: Link
Het college blijkt onder de indruk van de hoeveelheid zienswijzen en maakt pas op de plaats.

Raadsmededeling Waterkrachtcentrale stuw Grave - Nederasselt: link
Na alle voorwerk en lang aandringen van de Energie Co-operatie Heumen, besluit de gemeente mee te werken werk aan de realisatie van de waterkrachtcentrale in Grave.

Regionaal

RES, conceptplan Regionale Energiestrategie: link
Hierin tracht de provincie voor te schrijven hoe 16 gemeenten hun verduurzamingsbeleid dienen in te richten met de nadruk op windmolens.

Gemeente Wijchen
Uitleg over de windmolenplannen in buurgemeente Wijchen: link

Gemeente Berg en Dal
De afwijkende energievisie van buurgemeente Berg en Dal: link

Gemeente Cuijk
Net als Berg en Dal is de buurgemeente Cuijk terughoudend in de planning van windmolens: link

Gemeente Beuningen
De stand van zaken met betrekking tot de windmolenplannen in Beuningen: link

Wijk Weezenhof Nijmegen
Informatieve website uit de wijk Weezenhof. Ook hier bezorgdheid over de locatie van windmolens tussen snelweg en kanaal: link

Wijk Koningsdaal Nijmegen
In de Nijmeegse wijk Koningsdaal ergeren mensen zich aan de wijze waarop de gemeente  windmolens 'als een konijn uit de hoge hoed tovert': link

Communicatieplan lokale overheden:
Dit plan van de samenwerkende natuur- en milieufederaties in Nederland is naar alle gemeenten gestuurd. Het bevat belangrijke adviezen voor het creĆ«ren van draagvlak voor wind- en zonneparken. De gemeente koos voor een minder transparante manier van inspraak. link

Kabinet en parlement:
Hierbij de link naar het landelijke klimaatakkoord: link

Informatie over windmolens

Geluidsnormen voor windmolens: link

Presentatie over geluid, feiten overlast en gezondheidsklachten: link

Slagschaduw en windturbines: link

Recente juridische ontwikkelingen: link