BELANGRIJK!
Kom op 30 januari
om 20:00 naar het gemeentehuis!

Het dreigt niet goed te gaan!

Beste bewoners van Jachthuis

Klik hier om de originele flyer (met plaatje) als PDF te openen

Het dreigt niet goed te gaan!
Donderdag 16 januari was er een belangrijke raadsvergadering over het vervolg van de Ruimtelijke visie duurzame energie Heumen. Gelukkig hebben heel veel inwoners gehoor gegeven aan onze oproep om naar die vergadering te komen: naar schatting waren er ongeveer 170 belangstellenden.

De grote opkomst heeft veel indruk gemaakt op de partijen. We denken dat dit heel goed heeft geholpen. Alle partijen spraken uit dat ze het voorstel van het College van B&W nog wilden aanpassen, en dat ze achter ten minste een aantal van onze voorstellen stonden.

De partijen hebben onder andere dit gezegd:
  • Het inspraakproces was een fiasco en we zullen nooit windmolens door de strot duwen.
  • De prioriteiten moeten worden aangepast: eerst zon en water, en dan pas wind. 
  • We moeten alle mogelijke gebieden gebruiken en niets uitsluiten. 
  • Er is eerst onderzoek nodig naar de verschillende scenario’s.
  • De tiphoogte mag niet hoger zijn dan 150 meter.
Dat klinkt allemaal heel goed. Maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst!
We hopen dat deze standpunten inderdaad in de voorgenomen amendementen terechtkomen en door de raad worden aangenomen, maar dat is nog lang niet zeker.

Nu gaat het erom!Het College van B&W geeft niets toe, en sommige partijen zijn gaan twijfelen.Diverse partijen worden momenteel zwaar onder druk gezet om niet te doen wat ze hebben gezegd, maar zich toch neer te leggen bij het onveranderde voorstel van B&W. Dat voorstel maakt het mogelijk dat er windmolens van 240 tot 280 (!) meter hoog vlak achter Jachthuis worden geplaatst, terwijl het doel ook makkelijk met zonne-energie kan worden bereikt.

We zijn daarom nog steeds erg ongerust over de uitkomst op donderdag 30 januari.  Dan worden de definitieve besluiten genomen. Een volle tribune heeft bewezen te helpen. Het is nu of nooit!  Het is dus ontzettend belangrijk dat u allen (weer) komt. Neem ook uw buren mee naar de raadsvergadering!

Kom op 30 januari om 20:00 uur als toehoorder naar het gemeentehuis! Hoe meer bewoners, hoe hoger de druk bij de raadsleden om nee te zeggen tegen deze plannen.

Wilt u verder op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Ga dan naar onze blog: https://jachthuismalden.blogspot.com/ en laat uw e-mailadres achter. Het Raadsbesluit van 3 december 2019 waarover beslist gaat worden, en onze vorige flyer, zijn ook te vinden op de blog.

Wij hopen u op 30 januari te zien bij de raadsvergadering!
Werkgroep Windmolens Jachthuis

Reacties